1. Postanowienia ogólne

A. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej Sprzedawcą.

Sprzedawca:

Kamstar Krzysztof Fertała

Kaława 72a, 66-300 Międzyrzecz

NIP: 5961256051

B. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

C. Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej Klientem) przez Internet w sklepie www.unikatowewnetrze.pl jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad i postanowień.

D. Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym na stronie www.unikatowewnetrze.pl Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

E. Sprzedający zobowiązuje się do rzetelnego i terminowego wykonania usługi sprzedaży, zgodnie z najlepszą posiadana wiedzą i obowiązującymi w tym zakresie, przepisami prawa.

F. Klient powinien zwrócić uwagę na komunikat pod zdjęciem produktu:  oznacza to, że produkt nie znajduje się na magazynie “SOLD OUT” a czas realizacji wydłuży się do momentu gdy stan magazynu zostanie uzupełniony o wybrany przez klienta produkt.

2. Dane Klienta

a. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie dokładnych danych adresowych przez Klienta, a także podanie nr telefonu i adresu e-mail, pod którym możliwy będzie kontakt Sprzedającego z Klientem.

b. Sprzedający zastrzega możliwość braku realizacji zamówienia, w przypadku, gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Klienta są błędne, lub nieprawdziwe.

3. Polityka ochrony prywatności

a. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na przetwarzania danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i rozliczenia transakcji).

b. Sprzedający działa zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, oraz ich poprawek, a także wniesienia żądania o zaprzestaniu ich przetwarzania przez Sprzedającego.

c. Dane Klienta są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

4. Ceny

a. Wszystkie ceny podane na stronie www.unikatowewnetrze.pl są podawane w złotych polskich (ZŁ) i są cenami brutto.

b. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy.

c. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

5. Zakupy

a. Zamówienie składa się za pomocą systemu dostępnego na witrynie www.unikatowewnetrze.pl

b. Umowę uważa się za zawartą, gdy klient otrzyma potwierdzenie zakupu na wskazany e-mail.

6. Dostawa

a. Dostawa realizowana jest na obszarze Polski za pomocą firmy spedycyjnej oraz kurierskiej.

b. W przypadku, gdy zamówiony produkt nie znajduje się w magazynie sklepu, klient jest informowany o zaistniałej sytuacji w celu podjęcia ewentualnych rozmów, co do dalszej realizacji zamówienia (przedłużenie czasu realizacji bądź anulowanie zamówienia).

7. Wymiana towaru/zwrot

A. Należy przesłać na kontakt (info@unikatowewnetrze.pl) informację o przyczynach wymiany/zwrotu towaru –  powinno nastąpić do 14 dni od daty otrzymania przesyłki od Sprzedającego.

B. Koszty związane z wymianą produktu ponosi Klient.

C. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek zamówionych produktów, odsyłanych za pobraniem na koszt Sklepu lub bez wcześniejszego ustalenia zasad, co do wymiany.

D. Wszelkie towary gratisowe dodawane jako prezent do zamówień nie podlegają wymianie.

E. Zamówienie na wymianę nie wiąże się z aktualnymi akcjami promocyjnymi i kodami rabatowymi.

8. Odstąpienie od umowy 

a. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia wydania produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

b. W celu odstąpienia od umowy klient zobowiązany jest wysłać oświadczenie o swojej decyzji mailem na adres: info@unikatowewnetrze.pl.

c. Zwracany towar należy przesłać tylko i wyłącznie na adres: Kamstar Krzysztof Fertała, Kaława 72 a, 66-300 Międzyrzecz

d. Koszt przesyłki w przypadku zwrotu towaru, na skutek odstąpienia od umowy, ponosi Klient.

e. Produkt podlegający zwrotowi, powinien być zwrócony wraz z dowodem zakupu. Jeśli klient chce zachować dowód zakupu na pozostałe niezwracane produkty z tego samego paragonu, winien wykonać we własnym zakresie jego kserokopię. Kserokopia ta będzie uznana jako ważny dowód zakupu.

9. Reklamacje

a. Klient ma prawo, żądać doprowadzenia reklamowanego produktu do stanu zgodnego z umową. Jeżeli Sprzedający nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo

b. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamowanego produktu.

c. Warunkiem koniecznym, aby Sprzedawca rozpatrzył reklamację, jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) od Sprzedawcy i opisem reklamacji zawartym w formularzu reklamacji.

11. Postanowienia końcowe

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od momentu ich wskazania i udostępnienia Klientom na stronie sklepu, jak i poprzez pocztę elektroniczną wobec tych Klientów, którzy złożyli zamówienia przed wprowadzeniem planowanych zamian. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie sklepu. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa nabyte związane z zawartymi już umowami sprzedaży lub złożonymi zamówieniami.